Kesesatan Ahmadiyyah

Oleh: Akmal Sjafril || Twitter: twitter.com/malakmalakmal Hal pertama yang ingin saya bahas tentang Ahmadiyah adalah perihal nama. Dari mana nama Ahmadiyah berasal? Tentu mudah ditebak....