Sejarah Islam di Cina

Cina sebagai negeri yang aktif dalam perdagangan Internasional menyebabkan pedagang-pedagang muslim dari Arab melakukan perdagangan ke Cina sambil menyebarkan Islam di berbagai wilayah yang disinggahi....

Debu Perang Badar

Oleh: Abi Khalid Al Abdillah || abi-khalid.blogspot.com Rasulullah SAW mempunyai 313 pasukan, sedangkan kaum kafir mempunyai 1.300 tentara. Di dalam 313 pasukan kaum muslimin hanya...

Sejarah Poligami

PENDAHULUAN Istilah poligami dan poliandri merupakan istilah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini erat hubungannya dengan perkawinan seseorang dengan lawan jenisnya, dimana jika muncul...