Abu Bakar Ash-Shiddiq di Medan Jihad

0
Para sejarahwan dan ilmuan sirah menuturkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ikut bersama-sama Rasulullah dalam Perang Badar dan dalam berbagai pertempuran semuanya, tanpa pernah absen sekalipun. Pada Perang Uhud, ketika para pasukan yang lain berlarian, namun tidak demikian...

Hijrah Abu Bakar Ash-Shiddiq ke Madinah Bersama Rasulullah

0
Kaum kafir Quraisy begitu keras dalam melancarkan teror, intimidasi, dan penindasan terhadap kaum muslimin. Maka, di antara mereka ada yang hijrah ke tanah Habasyah sekali atau dua kali untuk menyelamatkan agama dan keimanannya. Kemudian pada akhirnya, tibalah...

Keislaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, Dakwahnya, Ujian yang Dialaminya, dan Hijrahnya yang Pertama

0
Keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq Keislaman Abu Bakar ash-Shiddiq adalah hasil dari sebuah perjalanan imaniyah yang panjang dalam usaha mencari agama yang benar dan selaras dengan fitrah yang lurus dan mampu memenuhi dahaga dan hasrat spiritualnya, serta sesuai dengan...

Nama, Nasab, Nama Kuniyah, Nama Laqab (Julukan), Gambaran dan Ciri-ciri Fisik, Keluarga, dan Potret...

0
Nama, Nasab, Kuniyah, dan Laqab Abu Bakar Ash-Shiddiq Ia adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai bin Ghalib al-Qurasyi at-Taimi. Nasab Abu Bakar ash-Shiddiq...

Paling banyak dibaca