Category: Kisah Islam

Nabi Idris alaihissalam

Nabi Idris alaihissalam adalah kakeknya ayah Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Beliaulah yang pertama kali pandai menulis dan membaca. Kepadanya diturunkan 30 shohifah (kitab) oleh Allah yang di dalamnya berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya (keturunan Qabil...